Blog How To
View Cart
Use Facebook login
LOGOUT  Welcome
 

Album

Sweden Folk Music in Sweden: Lena, Ulrika and Svea

Sweden Folk Music in Sweden: Lena, Ulrika and Svea

Various Artists

CDs: 2
Tracks: 72
Length: 2:08:33

Play
Add to Cart

$17.99

Caprice
Rel. 1 Jan 1996

Buy CD from Amazon
Loading, please wait...
Sweden Folk Music in Sweden: Lena, Ulrika and Svea

There are no reviews for this album.


CD 1 of 2
1 Skon jungfrun hon gangar 6:13
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
2 Med bossan pa axeln 2:56
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
3 Slottet i Osterrik 2:29
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
Lena Larsson Vocals
4 Kung Orre 1:24
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
5 A alla man skulle far i falt 1:32
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
6 Bonden han gangar at Dalande skog 0:40
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
7 Ro ro te fiskeskar - Skatan sitter i paronatra - Bi bi barna - Stackars den som liten gar - Lille Lasse gar a grater - A lille Per pa berget 1:35
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
8 Linge linge logen - Dra valltan 1:12
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
9 Spelemannen den har vi kallat 1:33
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
10 Kung Ring han satt i hogbank 0:36
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
11 Dar vaxte uti Hildings gard 1:05
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
12 Nu han svavade kring 1:29
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
13 Besattningen kastar ankar 1:34
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
14 Adjo farval for sista gang 2:06
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
15 Nu har jag overgett att supa brannvin 1:20
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
16 Nar jag ifran Marstrand flyttade 1:34
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
17 Det vaxte upp en lilja 1:16
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
18 Nu tystnat den ljuveliga sangen 2:12
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
19 Se stjarnorna pa himmelen 0:56
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
20 Vill inte du - Jag tror du star och sover - Tanker du jag gar och friar 1:18
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
21 Brannvinsflaskan ar mitt gull 0:54
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
22 Bonden sitter hemma i sin kammare sa varm 1:00
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
23 A jungfrun hon skulle sig at ottesangen ga 3:07
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
24 Dar bodde en bonde 6:26
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
25 Anika dranika - Ann dran drin dreck - Vita hast stod i stall 0:24
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
26 Klappa handerna - Spring efter vatten 0:44
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
27 Fyra getter gar i skogen - Sma janten, fyra fem - Lill Olle pa sopbacken 1:13
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
28 Nar jag var en liten drang 2:05
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
29 Lilla Carl sov sott i frid - Lill Pelle spring fort 1:05
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
30 Ku Halann, ku Smalann 0:40
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
31 Jag fattig anka gar och vandrar - Varfor gar ni har pa golvet 1:22
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
32 Uti friska graset grona 1:51
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
33 Faren haver jag bade stora och sma 0:29
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
34 Skara, skara havre - Jag satte glasogon pa min nasa - Inte ma du tro jag gar och friar 1:53
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
35 Oppen star den forborgade lucka - Behagar ungersven 1:21
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
36 Karinga me staven - Kara Olaman - En gammal skinnkjortel 1:25
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
37 Langmasaguten fran Rekarne rande 0:59
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
38 Jag ar nojd att alska bada slagen 2:23
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
CD 2 of 2
1 Godafton flicka lilla van 2:26
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
2 Det gick en jungfru pa hogan berg 1:33
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
3 Satt dig pa stolen du vallerman 0:44
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
4 Statt upp du kallarpiga - Idag som igar 0:39
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
5 Gubben han gick i hasseliskog 0:43
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
6 En bonde han korde i furubarkskog 1:32
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
7 Riddaren Finn Komfusenfej 4:11
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
8 N'Lars och n'Mas 0:48
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
9 Det var en gang en janta 1:23
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
10 Jag tog mig en hustru 1:08
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
11 Har ni hort den forskrackliga handelsen 1:39
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
12 Det var en gang en negerslav 2:21
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
13 Alkoholrusets dodliga snara 2:26
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
14 Gick jag mig pa rulleberg 1:31
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
15 Yx kax kolm nelje - Ett tva tre fyra - Bromsarna sjunga - Var inte jag en stackars karl - Gossen stod pa hogan berg 1:03
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
16 Bromsen segla pa Alands hav 1:34
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
17 Akertippan under bro 0:51
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
18 Och kissan ligger pa ugnen sjuk 1:05
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
19 Gossarna uti Alakarr - Jag fattige lappman 0:21
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
20 Dar kom ett skepp fran Gibraltar 2:14
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
21 En sjoman seglar jorden runt 1:29
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
22 A jungfrun gar att lusta sig 1:54
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
23 Som solens tindrande stralar 1:09
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
24 O farval Finlands dalar 0:53
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
25 I laga ryttartorpet 6:04
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
Svea Jansson Vocals
26 Silibrand 4:00
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
27 Sankte Staffan en sannerlig man 4:32
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
28 Kom kom ska vi bo pa Noto - Var har du varit sa lange - Ungmors skal 1:04
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
29 Skona jungfru lilla vansko 2:48
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
30 Det var en gang en svensker mo 1:29
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
31 Hor till I kristne gode 3:21
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
32 For Jesu milda ogon 1:40
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
33 Den store lakaren ar har 1:54
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
34 Ack saliga hem hos var Gud 1:43
Play
Add to Playlist
$0.99
Add to Cart
 
© 1994-2020 Classical Archives LLC — The Ultimate Classical Music Destination ™