NewCA Blog How To
View Cart
Use Facebook login
LOGOUT  Welcome
 

Work

Jose Maria Usandizaga Composer

Mendi Mendiyan, a Basque pastoral folk-opera in three acts

Performances: 1
Tracks: 25
Loading...
Musicology (work in progress):
 • Mendi Mendiyan, a Basque pastoral folk-opera in three acts
  Year: 1910
  • Act One. Introduction - Scene 1: Ama! au bildurra! ikaraz nago...
  • Act One. Scene 2: Zuaz, zuaz, gau illuna
  • Act One. Scene 3: Semetxo maiteak, pozkidaz zaudete lenibiziko goiztarak zeratelako
  • Act One. Scene 4: Birjiña Ama!
  • Act One. Scene 5: La, la, la, la, la, la...
  • Act One. Scene 6: Artzai pizkorra: jo, jo zure soñu alai, bigun ta estiyak
  • Act One. Scene 7: Aita jauna, kontu bat esango al didazu?
  • Act One. Scene 8: Mendi gañean, neska polit bat! artzai gaztea!
  • Act One. Scene 9: Gizona, nekez iritxi zera
  • Act One. Scene 10: Begira, ementxen dezu Andrea
  • Act One. Scene 11: Bakarrik gaude, Andrea
  • Act One. Scene 12: Zuaz, zuaz, eramanzazu ori. Agur mendiko paketasuna!
  • Act Two. Scene 1: Alare! zorioneko lekua!
  • Act Two. Scene 2: Zerbait eztutzen zaite, Andrea?
  • Act Two. Scene 3: Zer egiten oten du Joshe Mari?
  • Act Two. Scene 4: Korrika trator, Andrea zakurrak alde ontara datoz otsuen arrazurakin
  • Act Two. Scene 5: Guazen aitonari deitutzera
  • Act Three: Introduction
  • Act Three: Scene 1: Korrika, bide txigorretatik erronierira etorrigera
  • Act Three: Scene 2: Ez zuazela, Andrea; itz egin nai nizuke
  • Act Three: Scene 3: Bein bakarrik nai izando maitatu; bein bakarrik...
  • Act Three: Scene 4: Gaizto: zu alzera?
  • Epilogue. Sinfonia
  • Epilogue. Scene 1: Ementxen zan; iturritxo onen oñean, zenbat amoríyo atzo
  • Epilogue. Scene 2: Andrea, Andrea: nun zera goizeki ordu obetan?

There are no reviews for this work.

Select a performer for this work
Loading...
 
© 1994-2021 Classical Archives LLC — The Ultimate Classical Music Destination ™