Blog How To
View Cart
Use Facebook login
LOGOUT  Welcome
 

Work

Alexander Grechaninov Composer

The Seven Days of Passion

Performances: 1
Tracks: 13
Loading...
Musicology (work in progress):
 • The Seven Days of Passion
  • Sye zhenikh gryadet (Behold the bridegroom)
  • Chertog tvoi vizhdu Spasye (I see Thy bridal chamber)
  • Vo tsarstvii tvoyem (In Thy kingdom)
  • Svyetye tikhiy (O gladsome light)
  • Da ispravitsya molitva moya (Let my prayer be set forth)
  • Nyenye sily nyebyesnayya (Now the powers of heaven)
  • Vyecheri Tvoyeya tainyya (At Thy mystical supper)
  • Razboinika blagorazumnago (O Lord, this very day)
  • Tyebye odyeyustchyagosya (O Lord, in a single hair)
  • Bog Gospodi (The Lord is God) / Blagoobraznyi Iosif (Noble Joseph)
  • Nue rydai mnenye, Mati (Weep not for me, O Mother)
  • Yelitsy vo Khrista (As many of you) / Vosyryesni, Bozhe (Arise, O God)
  • Da molchi fsyakaya plot (Let all mortal flesh)

There are no reviews for this work.

Select a performer for this work
Loading...
 
© 1994-2020 Classical Archives LLC — The Ultimate Classical Music Destination ™